Paslanmaz Dekoratif Teknik Profiller

Stainless Decorative Technical Profiles

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - D

Profils D, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile 304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar.

Profils D, outer corner of square profile, with the aim of protect to the ceramic outer corner made from 304-201 quality stainless steel end is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides luxurious appearance in the corners.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - ED

Profils ED, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile 304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar.

Profils ED, outer corner of square profile, with the aim of protect to the ceramic outer corner made from 304-201 quality stainless steel end is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides luxurious appearance in the corners.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - AD

Profils AD, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile 304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar.

Profils AD, outer corner of square profile, with the aim of protect to the ceramic outer corner made from 304-201 quality stainless steel end is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides luxurious appearance in the corners.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - G

Profils G; Seramik köşe bitiminde dekoratif olarak daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlamaktadır. Dekoratif avantajlarının

yanısıra yüzey kaplama malzemelerinin dik açılı köşesini oluşturarak her türlü çarpmaya karşı köşelerde koruma sağlar. 304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils G; at the end of corner decorative ceramic softer and provide an aesthetically pleasing appearance. Decorative advantages as well as surface coating materials of all kinds, creating right-angled corners in the corners against impact protection. 304 - 201 quality stainless steel is produced.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - EG

Profils EG; Seramik köşe bitiminde dekoratif olarak daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlamaktadır. Dekoratif avantajlarının

yanısıra yüzey kaplama malzemelerinin dik açılı köşesini oluşturarak her türlü çarpmaya karşı köşelerde koruma sağlar. 304 - 201kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils EG; at the end of corner decorative ceramic softer and provide an aesthetically pleasing appearance. Decorative advantages as well as surface coating materials of all kinds, creating right-angled corners in the corners against impact protection. 304 - 201 quality stainless steel is produced.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - AG

Profils AG; Seramik köşe bitiminde dekoratif olarak daha yumuşak ve estetik bir görünüm sağlamaktadır. Dekoratif avantajlarının

yanısıra yüzey kaplama malzemelerinin dik açılı köşesini oluşturarak her türlü çarpmaya karşı köşelerde koruma sağlar. 304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils AG; at the end of corner decorative ceramic softer and provide an aesthetically pleasing appearance. Decorative advantages as well as surface coating materials of all kinds, creating right-angled corners in the corners against impact protection. 304 - 201 qualitystainless steel is produced.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - K 2020

Profils K2020, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. 

Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar. Darbelere çok dayanıklıdır. Lüks yapılara çok uygundur.

Hastane, otel ve kamu kurumlararında çok sıklıkla tercih edilir. 

Profils K2020, square outer corner protection profile, with the aim of providing protection to the ceramic outer corner made from

304-201 quality stainless steel finish is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides a luxurious look in the corners. It is very resistant to impacts. Luxury structures is very convenient. Hospitals, hotels and government institutions are very often preferred. 

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - K 3535

Profils K3535, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile 304-201 kalte paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. 

Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar. Darbelere çok dayanıklıdır. Lüks yapılara çok uygundur.

Hastane, otel ve kamu kurumlararında çok sıklıkla tercih edilir. 

Profils K3535, square outer corner protection profile, with the aim of providing protection to the ceramic outer corner made from

304-201 quality stainless steel finish is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides a luxurious look in the corners. It is very resistant to impacts. Luxury structures is very convenient. Hospitals, hotels and government institutions are very often preferred. 

Geçiş Profili
Transition Profile
PRFS - TG

Profils TG; Zeminlerde ve duvar döşemelerinde farklı malzemelerin kullanılmasına olanak sağlar. 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.  Farklı döşeme malzemelerinin birbirine kademesiz geçişini sağlar. Genellikle Mermer ve seramiklerin aynı yüzeyde kullanılması için kullanılır. Genleşmeye bağlı hataları

yok eder.

Profils TG; Ground and wall coverings allows the use of different materials. Are manufactured from 304-201 quality stainless steel. Different flooring materials provides stepless each other. Generally, marble and

ceramic is used for making the same surface.

Eliminates dependent errors of expansion.

Birleştirme Profili
Joining Profile
PRFS - TB

Profils TB; Zeminlerde ve duvar döşemelerinde farklı malzemelerin kullanılmasına olanak sağlar.

304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.  Farklı döşeme malzemelerinin birbirine kademesiz geçişini sağlar. Genellikle Mermer ve seramiklerin aynı yüzeyde kullanılması için kullanılır. Genleşmeye bağlı hataları

yok eder.

Profils TB; Ground and wall coverings allows the use of different materials. Are manufactured from 304-201 quality stainless steel. Different flooring materials provides stepless each other. Generally, marble and

ceramic is used for making the same surface.

Eliminates dependent errors of expansion.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - CL

Profils CL iç köşe profili, seramik kaplı duvar yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde kullanılan dekoratif görünüm amaçlı 304-201 kalte paslanmaz çelikten üretilen birleştirme profilidir. Hijyen bakımından da son

derece kullanımı uygundur. Sağlık kuruluşlarında sık tercih edilir.

Profils CL internal corner profile, ceramic tile wall surfaces used in the inner corner joints made from 304-201 qualitystainless steel for a decorative appearance is the joint profile. Terms of hygiene is extremely suitable for use. Health care facilities are often preferred.

Merdiven / Basamak Bitiş Profili
Stairs / Footsteps End Profile
PROFILI PRFS - B

Profils B; Merdivenlerin uç kısımlarında kullanılır. 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretildiğinden dış mekanlarda kullanımı uygundur. Uç kısımlarda ki darbelere karşı kırılmaları engeller. Dekoratif bir görünüm sağlar. Kaydırmaz formu sayesinde güvenli bir kullanım sağlar.

Profils B; At the ends of the stairs are used. Is

manufactured from 304-201 quality stainless steel is suitable for outdoor use. In the end portions of the pulse prevents against breakage. Provide a decorative appearance. Nonskid With the form provides a safe use. 

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - C

Profils C iç köşe profili, seramik kaplı duvar yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde kullanılan dekoratif görünüm amaçlı 304-201 kalte paslanmaz çelikten üretilen birleştirme profilidir. Hijyen bakımından da son

derece kullanımı uygundur. Sağlık kuruluşlarında sık tercih edilir.

Profils C internal corner profile, ceramic tile wall surfaces used in the inner corner joints made from 304-201 qualty stainless steel for a decorative appearance is the joint profile. Terms of hygiene is extremely suitable for use. Health care facilities are often preferred.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - M

Profils M iç köşe profili, seramik kaplı duvar yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde kullanılan dekoratif görünüm amaçlı 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilen birleştirme profilidir. Hijyen bakımından da son

derece kullanımı uygundur. Sağlık kuruluşlarında sık tercih edilir.

Profils M internal corner profile, ceramic tile wall surfaces used in the inner corner joints made from 304-201 qualty stainless steel for a decorative appearance is the joint profile. Terms of hygiene is extremely suitable for use. Health care facilities are often preferred.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - L

Profils L, kare dış köşe koruma profili, seramik dış köşelerine koruma sağlamak amacı ile

304 - 201 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş yüksek standartlı bitiş profilidir. Seramik dış bitiş köşelerinde lüks bir görünüm sağlar.

Profils L, outer corner of square profile, with the aim of protect to the ceramic outer corner made from 304 - 201 quality stainless steel end is the profile of a high standard. Ceramic exterior finish provides luxurious appearance in the corners.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - S 1010

Profils S1010, iç köşe profili, seramik kaplı duvar yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde kullanılan dekoratif görünüm amaçlı 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilen birleştirme profilidir. Hijyen bakımından da son

derece kullanımı uygundur. Sağlık kuruluşlarında sık tercih edilir.

Profils S1010; internal corner profile, ceramic tile wall surfaces used in the inner corner joints made from 304-201 quality stainless steel for a decorative appearance is the joint profile. Terms of hygiene is extremely suitable for use. Health care facilities are often preferred.

Köşe Bitiş - Koruma Profili
End Corner - Protection Profile
PRFS - SH

Profils SH iç köşe profili, seramik kaplı duvar yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde kullanılan dekoratif görünüm amaçlı 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilen birleştirme profilidir. Hijyen bakımından da son

derece kullanımı uygundur. Sağlık kuruluşlarında sık tercih edilir.

Profils SH internal corner profile, ceramic tile wall surfaces used in the inner corner joints made from 304-201quality stainless steel for a decorative appearance is the joint profile. Terms of hygiene is extremely suitable for use. Health care facilities are often preferred.

Süpergelik Profili
Skirting Profile
PRFS - F

Profils F; Zeminler bitiş noktalarında kullanılmaktadır. Eşik oluşan bitiş noktaların da kullanılarak eşiklerin zarar görmesini ve deforme olmasını engeller. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Profils F; Floors are used in end point. The threshold using the threshold consists of endpoints from being deformed and damaged. 304 quality stainless steel is produced.

İç Köşe Bitiş / Koruma Profili
Internal Corners End / Protection Profile
PRFS - V

Profils V; iç köşe profili, seramik kaplı duvar

yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde harici olarak kullanılan dekoratif görünüm

amaçlı 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilen köşe kapatma profilidir. Hijyen bakımından da son derece kullanımı uygundur. Dekoratif hoş bir görüntü sağlar. Seramik uygulamasından sonra da kullanılabilir.

Profils V; internal corner profile, ceramic tile wall surfaces in the inner corners of the combination of externally manufactured from 304-201 quality stainless steel used for

decorative appearance is the profile of the corners off. Terms of hygiene is highly suitable for use. enables a nice decorative

view. After application of the ceramic used.

Dış Köşe Bitiş / Koruma Profili
External Corners End / Protection Profile
PRFS - A

Profils A; dış köşe profili, seramik kaplı duvar

yüzeylerinin iç köşe birleşimlerinde harici olarak kullanılan dekoratif görünüm

amaçlı 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilen köşe kapatma profilidir. Hijyen bakımından da son derece kullanımı uygundur. Dekoratif hoş bir görüntü sağlar. Seramik uygulamasından sonra da kullanılabilir.

Profils A; external corner profile, ceramic tile wall surfaces in the inner corners of the combination of externally manufactured from 304-201 quality stainless steel used for

decorative appearance is the profile of the corners off. Terms of hygiene is highly suitable for use. enables a nice decorative

view. After application of the ceramic used.

Dilatasyon Kapak Profili
Dilatation Cover Profile
PRFS - U

Profils U; duvar ve zeminde kullanılan dilatasyon profillerinin kapatılmasında 

kullanılmaktadır. Kapak sayesinde dilatasyon

profillerinin iç kauçukları zarar görmez ve daha hoş görüntü elde edilir. 304-201 kalite 

paslanmaz çelikten üretilmektedir.

Profils U; used in wall and floor dilatation profile is used for the closure. Through the

internal rubber cover dilatation profiles are

damaged and nicer view is obtained. 304-201 quality stainless steel is produced.

Zemin Birleştirme Profili
Floor Joining Profile
PRFS - Q

Profils Q; Zeminlerde ve duvar Döşemelerinde farklı malzemelerin Kullanılmasına olanak sağlar. 304-201 kalite

paslanmaz çelikten üretilmiştir. Farklı döşeme malzemelerinin birbirine

kademesiz geçişini sağlar. Genellikle Mermer ve seramiklerin aynı yüzeyde kullanılması için kullanılır. Genleşmeye bağlı hataları yok eder.

Profils Q; Ground and wall coverings allows the use of different materials. Are manufactured from 304-201 quality stainless steel. Different flooring materials provides stepless each other. Generally, marble and

ceramic is used for making the same surface.

Eliminates dependent errors of expansion.

Eşik Profili
Threshold Profile
PRFS- E

Profils E; Zeminler bitiş noktalarında  kullanılmaktadır. Eşik oluşan bitiş noktaların da kullanılarak eşiklerin zarar görmesini ve deforme olmasını engeller.

304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils E; at the ends of the floor are used. Endpoint consisting threshold using the threshold of damage and prevents deformation. 304-201 quality stainless steel is produced.

Zemin Profili
Floor Profile
PRFS - T

Profils T; Zeminlerde ve duvar döşemelerinde farklı malzemelerin kullanılmasına olanak sağlar. 304-201 kalitepaslanmaz çelikten üretilmiştir.  Farklı döşeme malzemelerinin birbirine kademesiz geçişini sağlar. Genellikle Mermer ve seramiklerin aynı yüzeyde kullanılması için kullanılır. Genleşmeye bağlı hataları yok eder.

Profils T; Ground and wall coverings allows the use of different materials. Are manufactured from 304-201 qualty stainless steel. Different flooring materials provides stepless each other. Generally, marble and

ceramic is used for making the same surface.

Eliminates dependent errors of expansion.

Zemin Yükseklik Fark Profili
Floor Height Difference Profile
PRFS - N

Profils N; Yükseklikleri farklı zeminlerde kullanılır. Yük taşıma ve servis araçlarının

kolay geçmesini sağlar. Eşiklerin oluşturacağı kazaları yok eder. Hastane

ve kamu kurumlarında kullanımı uygundur.

Dekoratif bir görünüm sağlar. 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils N; Used in different floorings heights. Load transport and service

vehicles provides easy passage. No accidents which would create thresholds. Uses It is suitable in hospitals and public institutions. Provide a decorative appearance. 304-201 quality stainless steel is produced.

Dilatasyon Profili
Dilatation Cover Profile
PRFS - YD

Profils YD; Özellikle büyük yapılarda, bina da ki genleşme ve hareketlerden doğan çatlamaları ortadan kaldırmak amacı ile

kullanılmaktadır. Paslanmaz çelikten

üretilmiştir. Hijyen açısından hiç bir zararı yoktur. İstenirse dilatasyon kapağı

Profils U” ile üzeri kapatılır. 

Profils YD; Especially in large buildings, building flexible expansion and movement in cracking resulting from being used

with the aim to eliminate. It is manufactured from stainless steel. There is no

harm at all in terms of hygiene.

If desired dilation of the cover can be covered by “Profils U”.

Zemin Yükseklik Fark Profili
Floor Height Difference Profile
PRFS - Z

Profils Z; Yükseklikleri farklı zeminlerde kullanılır. Yük taşıma ve servis araçlarının

kolay geçmesini sağlar. Eşiklerin oluşturacağı kazaları yok eder. Hastane

ve kamu kurumlarında kullanımı uygundur.

Dekoratif bir görünüm sağlar. 304-201 kalite paslanmaz çelikten üretilmektedir. 

Profils Z; Used in different floorings heights. Load transport and service

vehicles provides easy passage. No accidents which would create thresholds. Uses It is suitable in hospitals and public institutions. Provide a decorative appearance. 304-201 quality stainless steel is

produced.