Hakkımızda

Ofi makina sanayi ve dış ticaret limited şirketi, 1995 yılından bugüne kadar paslanmaz çelik ürünler üretmektedir. 2008 yılında ürün portföyüne dekoratif amaçlı paslanmaz bordür ve bitiş profillerini de ekleyerek estetik yaşam alanlarının oluşmasına katkı sunmakla beraber ülke ekonomosine de katma değer sağlamaktadır.

Marka

Global anlamda ürünün tanımı olan profil kelimesi içerisinde ki şirket ünvanımız olan Ofi'ye vurgu yaparak oluşturduğumuz markamızla sektörde etkin çözümler üretmekteyiz.

Değerlerimiz

Gelişen teknoloji dünyayı çok hızlı bir şekilde değiştirmektedir. Bu değişimle birlikte insan hayatındaki kural, kaide ve sınırlarda bu teknolojik gelişmeye paralel olarak değişmekte, dönüşmekte ve yıkılmaktadır.

Dünya sürekli teknolojik değişmelerle değiştiği halde, değişmeden kalan tek bir şey var o da; sevdiklerimizi korumaya ve mutluluklarını arttırmaya yönelik evrensel arzularımızdır.

İşte; yenilikçi ürünler yaratmak isteğimiz bu arzularımızla besleniyor, büyüyor ve gelişiyor. Bu arzu her zaman sektörün öncü kuruluşlarından olmamızı sağlıyor, tüm kuralları yeniden yazıyor, paslanmaz çeliğe şekil vererek estetiğe dönüştürüyor. Daha güzel, daha güvenli yaşam alanları oluşturmamızı sağlıyor.

Bütün bunların amacı sevdiklerimizin daha güvenli bir ortamda, daha şık ve daha estetik mekanlar da yaşamalarını sağlamak ve mutluluklarını arttırmaktır.

 

Vizyonumuz

Ortak aklı hakim kılarak sektörümüzde bugün ve gelecekteki beklentilere yüksek kalitede ürün, hizmet sunmak  ve pazarda tercih edilen bir marka olmak.

 

Misyonumuz

Ulusal ve uluslararası pazarda, müşteri memnuniyetinin de ötesinde ürün üretmek ve yeni yöntemler geliştirerek mükemmeli yakalamak, sektörde yenilikçi ürün ve hizmet uygulamaları ile sürekli gelişmeye öncülük etmek.

Bunu başarmak içinde aşağıdaki ilkeler bağlı kalıyoruz;

 • Bütün çalışanlarımızın işyerindeki sağlık güvencesini oluşturuyoruz.
 • İş kazalarını önlemek için tehlike bilinci oluşturuyoruz.
 • Yönetim sistemlerini bütün tarafların katkılarıyla değiştiriyoruz..
 • Eğitim bilgilendirme ve haberleşme kaynaklarını kullanarak farkındalık yaratıyoruz.
 • Çevre bilinci oluşturuyoruz.
 • Zararlı atıkları azaltma politikaları geliştiriyoruz.
 • Enerji tüketimini verimli kılarak kontrol altına almaya çalışıyoruz.
 • Ürün kalite ve maliyetinin rekabetçi bir piyasada en önemli argüman olduğunu biliyor ve bu yönde politikalar geliştiriyoruz.
 • Yürürlükte olan bütün yasa yönetmeliklere uyuyoruz.

 

Kalite Politikamız

 • Kalite sistematiğini bir yönetim amacı olarak kullanmak.
 • Her sürecin verimliliğini daima iyileştirmek için takip etmek.
 • Hizmet ve ürünlerimizi yüksek kalitede sunmak.
 • Tüm bunları yaparken, partnerlerimizin süreç ve görüşlerini de kendi sürecimize katmak.
 • Herzaman koşulsuz müşteri memnuniyeti hedeflemek.

About Us

Ofir machinery industry and foreign trade limited company, manufactures stainless steel products from 1995 until today. By adding decorative border and ending profiles of stainless product portfolio in 2008 to contribute to the formation of aesthetic living space with an added value to the national ECONOMY.

Brand

Globally in the words of the definition of the product profile of the company in the sector with an emphasis on our brand we have created with our title Ofir We produce effective solutions.

Our Values

Emerging technologies are changing the world in a very fast way. Along with this change in human life rules, rules and boundaries are changing in parallel with this technological development, it is transformed and destroyed.

The world is constantly changing with the technological changes that case, one thing that has remained unchanged in;

What is our universal desire to improve their protection and well-being loved. Here; Our desire to create innovative products that feeds our desire is growing and developing. This will enable us to always be one of the industry's leading organizations, it rewrites all the rules transforming the aesthetics of stainless steel giving way. More beautiful, it enables us to create a more secure living space.

All this aims at a more secure environment of loved ones, more elegant and more aesthetic living spaces also provide and increase their happiness.

Our vision

Common wisdom judges making the highest quality products to our industry today and future, to serve and to be a preferred brand in the market.

Our Mission

National and international market, producing products beyond customer satisfaction and achieve excellence by developing new methods to lead the industry in sustainable development practices with innovative products and services.

 • We remain committed to the following principles to achieve it;

 • We create all our employees in the health insurance business.

 • We create awareness of hazards to prevent accidents.

 • Management systems are changing with the contribution of all parties .

 • We create awareness training using information and communication resources.

 • We create environmental awareness.

 • We are developing policies to reduce harmful waste.

 • We are trying to take control by making efficient energy consumption.

 • Product quality and you know that the most important argument in a competitive market cost and are developing policies in this direction.

 • We comply with all the applicable legal provisions.

 

Our Quality Policy

Use as a systematic quality management purposes.

To improve the efficiency of each process to follow always.

Our high quality products and services to offer.

All the while, the process and the views of our partners also to add our own process.

Anytime targeting customer satisfaction.